Khuyến mãi

Ổn Áp ROBOT 2KVA 1 Pha Reno 818

Giá: 1.715.000 VND 2.450.000

Ổn Áp ROBOT 1KVA 1 Pha Reno 818

Giá: 1.078.000 VND 1.540.000

BIẾN THẾ ĐỔI ĐIỆN ROBOT 500KVA 3 PHA

Giá: 90.350.000 VND 139.000.000

biến thế đổi điện robot 400KVA 3 pha

Giá: 72.800.000 VND 112.000.000

ổn áp 4kva robot 1pha 90V-240V

Giá: 2.100.000 VND 3.200.000

sạc tự động AST 30A 12VDC

Giá: 1.800.000 VND 2.200.000

sạc tự động 15A robot 12V-24V

Giá: 1.640.000 VND 2.130.000

MÁY SẠC HANSHIN 6A/ 6V-12V

Giá: 475.000 VND 680.000

ỔN ÁP 25KVA ROBOT 140V - 240V

Giá: 12.600.000 VND 18.000.000

ỔN ÁP 30KVA ROBOT 140V 240V 1 PHA

Giá: 15.400.000 VND 22.000.000

ổn áp 8kva robot 1pha

Giá: 3.740.000 VND 5.300.000

ổn áp 10kva robot 1pha

Giá: 3.990.000 VND 5.700.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 30A 24VDC

Giá: 3.078.000 VND 3.770.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 10A 12VDC

Giá: 660.000 VND 840.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 20A 12VDC/ 24VDC

Giá: 1.722.000 VND 2.400.000

ỔN ÁP BIC 15KVA 1PHA

Giá: 4.800.000 VND 9.150.000

ỔN ÁP BIC 10KVA 1PHA

Giá: 3.200.000 VND 4.800.000

ỔN ÁP 8KVA 1PHA

Giá: 2.700.000 VND 4.050.000

ỔN ÁP BIC 5000W - 1PHA

Giá: 1.900.000 VND 2.800.000

ỔN ÁP HANSINCO 50KVA 3PHA

Giá: 25.500.000 VND 34.200.000

ổn áp hansinco 45kva 3pha

Giá: 22.500.000 VND 30.820.000

ổn áp hansinco 40kva 3pha

Giá: 18.350.000 VND 25.330.000

ỔN ÁP HANSINCO 30KVA 3 pha New 2088-30KVA

Giá: 15.920.000 VND 22.070.000

ổn áp 25kva hansinco 3pha

Giá: 13.950.000 VND 19.840.000

ổn áp hansinco 20kva 3pha

Giá: 11.700.000 VND 16.350.000

ổn áp hansinco 15kva 3 pha New 2088

Giá: 9.363.000 VND 12.010.000

ổn áp HANSINCO 6KVA 3pha

Giá: 5.236.000 VND 6.720.000

ỔN ÁP HANSINCO 15KVA 1PHA NEW

Giá: 6.350.000 VND 7.920.000

ỔN ÁP HANSINCO 10KVA ĐỨNG 1PHA

Giá: 3.950.000 VND 4.660.000

ỔN ÁP HANSINCO 8KVA 1PHA

Giá: 3.550.000 VND 4.180.000

ỔN ÁP HANSINCO 7KVA 1PHA

Giá: 2.795.000 VND 3.290.000

ỔN ÁP HANSINCO 6KVA 1PHA

Giá: 2.530.000 VND 2.980.000

ỔN ÁP HANSONCO 4KVA 1PHA

Giá: 1.850.000 VND 2.180.000

ỔN ÁP HANSINCO 3KVA 1PHA

Giá: 1.610.000 VND 1.900.000

ỔN ÁP HANSINCO 2KVA 1PHA

Giá: 1.165.000 VND 1.370.000

ỔN ÁP HANSINCO 1.5KVA 1PHA

Giá: 990.000 VND 1.160.000

ỔN ÁP HANSINCO 1KVA 1 PHA

Giá: 840.000 VND 980.000

ỔN ÁP HANSINCO 5KVA 1PHA

Giá: 2.165.000 VND 2.550.000

MÁY SẠC ẮC QUY HANSHIN 20A

Giá: 990.000 VND 1.460.000

sạc tăng giảm 100A HANSHIN

Giá: 4.350.000 VND 6.500.000

MÁY SẠC TĂNG GIẢM 30A HANSHIN

Giá: 1.490.000 VND 2.200.000

ỔN ÁP LIOA 75KVA 3PHA

Giá: 37.700.000 VND 53.090.000

ỔN ÁP LIOA 60KVA 3PHA

Giá: 32.900.000 VND 46.910.000

ỔN ÁP LIOA 45KVA ĐIỆN VÀO 260V-420V 3PHA

Giá: 26.400.000 VND 36.900.000

ỔN ÁP LIOA SH-10000 1PHA

Giá: 3.860.000 VND 5.150.000

ỔN ÁP LIOA SH 7500VA 1PHA

Giá: 3.380.000 VND 4.510.000

ỔN ÁP LIOA SH-5000 1PHA

Giá: 2.550.000 VND 3.180.000

ỔN ÁP LIOA SH-15000 1PHA

Giá: 6.870.000 VND 9.290.000

ỔN ÁP LIOA SH-3000 NEW 1PHA

Giá: 2.180.000 VND 2.720.000

SẠC TỰ ĐỘNG 30A ROBOT

Giá: 1.997.000 VND 2.460.000

sạc tăng giảm 20A robot

Giá: 945.000 VND 1.150.000

DLAY BẢO VỆ TỦ LẠNH 5A

Giá: 220.000 VND 320.000

BIẾN ÁP 3PHA 300KVA ROBOT

Giá: 55.250.000 VND 85.000.000

BIẾN ÁP 250KVA /3PHA ROBOT

Giá: 50.250.000 VND 75.000.000

BIẾN ÁP ROBOT 200KVA 3PHA

Giá: 41.875.000 VND 62.500.000

BIẾN ÁP 150KVA 3PHA/ ROBOT

Giá: 30.820.000 VND 46.000.000

BIẾN THẾ 3PHA ROBOT 120KVA

Giá: 27.805.000 VND 41.500.000

BIẾN ÁP 100KVA 3PHA ROBOT

Giá: 21.440.000 VND 32.000.000

BIẾN ÁP 75KVA 3PHA ROBOT

Giá: 19.430.000 VND 29.000.000

BIẾN ÁP ROBOT 60KVA 3PHA

Giá: 16.214.000 VND 24.200.000

BIẾN ÁP 45KVA 3PHA/ ROBOT

Giá: 12.730.000 VND 19.000.000

BIẾN ÁP 3PHA 30KVA / ROBOT

Giá: 9.782.000 VND 14.600.000

BIẾN ÁP 20KVA 3PHA/ ROBOT

Giá: 7.490.000 VND 10.700.000

BIẾN THẾ ROBOT 15KVA 3PHA

Giá: 5.320.000 VND 7.600.000

BIẾN ÁP 10KVA 3PHA/ ROBOT

Giá: 4.350.000 VND 5.800.000

BIẾN ÁP 3PHA 6KVA ROBOT

Giá: 3.710.000 VND 4.950.000

ỔN ÁP 100KVA 3 PHA ROBOT

Giá: 51.000.000 VND 79.500.000

ỔN ÁP 75KVA 3 PHA ROBOT

Giá: 39.000.000 VND 59.800.000

ỔN ÁP 60KVA 3PHA ROBOT

Giá: 34.000.000 VND 52.000.000

ỔN ÁP ROBOT 45KVA 3PHA NEW

Giá: 25.700.000 VND 39.500.000

ỔN ÁP 30KVA 3 PHA ROBOT

Giá: 18.600.000 VND 26.800.000

ỔN ÁP ROBOT 20KVA 1PHA 140V - 240V

Giá: 11.180.000 VND 14.500.000

ỔN ÁP 15KVA ROBOT 1PHA

Giá: 6.600.000 VND 9.400.000

ỔN ÁP 12.5 KVA ROBOT 140V - 240V 1PHA

Giá: 5.450.000 VND 7.780.000

ỔN ÁP ROBOT 10KVA 1PHA

Giá: 3.990.000 VND 5.700.000

ỔN ÁP ROBOT 6KVA 1PHA 90V-240V

Giá: 3.060.000 VND 4.500.000

ỔN ÁP 2 KVA ROBOT 1PHA

Giá: 1.300.000 VND 2.180.000

ỔN ÁP 5KVA ROBOT 1pha

Giá: 2.250.000 VND 3.350.000

ỔN ÁP 3 KVA ROBOT 1PHA

Giá: 1.650.000 VND 2.830.000

ỔN ÁP ROBOT 1KVA 1PHA

Giá: 850.000 VND 1.360.000

ỔN ÁP ROBOT 60KVA 1 PHA

Giá: 30.660.000 VND 43.800.000

ỔN ÁP ROBOT 50KVA 1PHA

Giá: 28.700.000 VND 41.000.000

ỔN ÁP 40KVA ROBOT 1PHA 140V - 240V

Giá: 23.940.000 VND 34.200.000